Uddannelse

uddannelse_624x468

Instruktion og uddannelse

Alle medarbejdere hos Skadeservice Danmark gennemgår et relevant uddannelsesforløb, som er opdelt i to etaper.

Etape 1 – Instruktion og grunduddannelse
Efter ansættelsen følger et instruktionsforløb, som afhængig af medarbejderens teoretiske og praktiske erfaring, omfatter et grundkursus i erhvervsrengøring samt praktisk sidemandsoplæring på én af vore arbejdspladser.

Hele instruktionsforløbet ledes af den nærmeste kvalitetsinspektør, som er ansvarlig for korrekt oplæring af den nye medarbejder.

Etape 2 – Kompetencegivende uddannelse
Alle medarbejdere tilbydes i løbet af deres ansættelse relevant, kompetencegivende uddannelse.

For servicemedarbejdere kan dette omfatte videreuddannelse indenfor specielle serviceområder, arbejdsmiljøuddannelse samt håndtering af kemi og miljø. For kvalitetsinspektører tilrettelægges et uddannelsesforløb, der udbygger deres kompetence som ledere og styrker deres faglige viden.

Uddannelsesforløbet for kvalitetsinspektører og administrativt personale består i en fyldestgørende kompetenceafklaring, som klarlægger den enkelte medarbejders ressourcer i forhold til opgaverne. Derefter fastlægges et opkvalificeringsforløb, som kan omfatte faglige uddannelser, suppleret med relevante lederkurser, herunder arbejdsmiljøuddannelse, ledelsespsykologi, IT, kvalitet, brug af kvalitetsnormen INSTA 800 etc.

For til stadighed at sikre et højt uddannelsesmæssigt niveau i alle dele af organisationen, opfordres samtlige medarbejdere til at søge videreuddannelse.

Partnere
På uddannelsesområdet samarbejder Skadeservice Danmark med eksempelvis AMU, KTS og Arbejdsgiverforeningen RSBA.