Vandskader

vandskader2_624x468

Vandskade – Hurtig og professionel hjælp

Skadeservice Danmark har 25 års erfaring med håndtering af vandskader.
Vi rykker ud døgnet rundt, året rundt for at begrænse skaderne. Du kan ringe til vores døgnvagt på 70 112 112 alle ugens dage hele døgnet rundt.

Vand og fugt kan hurtigt gøre stor skade på bygninger og indbo. Derfor er det vigtigt, at du får standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Med professionel hjælp begrænser du følgeskader og afkorter skadesforløbet. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre.

Vi er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand. Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet. Derfor bør du undgå selv at håndtere oprydningen efter en vandskade, hvor der kan være indtrængen af urent vand. En del forsikringsselskaber kræver også, at et professionelt firma skal håndtere vandskaden.

Vi begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader. Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb. Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan i nogle situationer også være en løsning.

Akut vandskade – vi hjælper dig

Skadeservice Danmark handler hurtigt og korrekt for at minimere skaderne efter akut vandskade.

  • Leder vandet sikkert og korrekt væk, så det ikke gør yderligere skade på bygning eller naboejendomme
  • Fjerner indbo for at minimere skaderne
  • Fjerner tæpper, vægbeklædning og løse gulve, der holder på fugten
  • Opskærer gipsvægge og fjerner skadet og fugtig isoleringsmateriale
  • Hjemtager indbo, løsøre og tæpper for at vurdere pris/kvalitet i forhold til erstatning
  • Igangsætter korrekt affugtning

Kontakt os og få hjælp til din vandskade

Har du brug for hjælp til håndtering af din vandskade så ring på 70 112 112 eller udfyld vores formular.

Vi hjælper boligselskaber, offentlige og private virksomheder samt private kunder. Du kan ringe uanset om du har en beredskabsaftale eller ej. Ved en beredskabsaftale hos Skadeservice Danmark, er du sikret korrekt håndtering af en lang række skader og garanti for prioriteret akuthjælp og fordelagtige priser.
Ved akut behov for hjælp, kan du ringe til vores døgnvagt på 70 112 112.

Vi har stor forståelse for din situation ved akutte skader og ved hvor vigtig en hurtig og præcis indsats er. Vi sørger også for at dokumentere vores indsatser og hvad vi sætter i værk – både før, under og efter skaden.

Hvem betaler for din vandskade?

Det skulle din forsikring gerne – der er dog forskel på forsikringsaftaler, selvrisiko og dækningsgrad. Som virksomhed eller offentlig institution, er det lovpligtigt at have en lang række forsikringer. Som privatperson vil en husforsikring dække de skader, der opstår på dit hus i forbindelse med vandskader. Ødelæggelse på ejendele vil være dækket af indboforsikring. Derfor skal du sørge for at begge forsikringer har tilstrækkelig dækningsgrad.

En godt dækkende forsikring mod vandskader bør dække oprydning efter vandskader og opståede skader på bolig og indbo efter vandskader efter storm, skybrud og stormflod.

Udvidet vandskade

Med udvidet vandskade på forsikringspolicen får du sædvanligvis også dækket for lækkende installationer, råd, vand- og fugtskader pga. alle typer indtrængende vand – inklusiv fygesne og nedbør, der ikke karakteriseres som skybrud, samt opstigende vand fra kloak eller grundvand m.m.

Hvad skal jeg gøre ved vandskade?

Du skal straks forsøge at begrænse indtrængning af vand og skader på bolig og ejendele. Det kan du f.eks. gøre ved at få hjælp fra et professionelt firma, der håndterer vandskader. Normalt behøver du ikke at kontakte dit forsikringsselskab, før du får hjælp til at begrænse vandskader.

Du kan bruge vandforseglingstape, lukke døre og vinduer og lukke evt. højtvandspærre manuelt for at mindske skadernes omfang og undgå at der trænger yderligere vand ind. Afdæk evt med plastik. Fjern møbler, tæpper og andet indbo fra områder i risikozonen. Tømning skal iværksættes, men du bør i mange tilfælde få professionel hjælp til at tømme større mængder vand ud. Så bliver det gjort sikkert, og du undgår at sende problemet over i naboejendomme eller ned i en allerede overbelastet kloak, der er skyld i problemet.

Hvordan opdager man en vandskade?

Akutte vandskader er sædvanligvis nemme at opdage, såfremt du er på stedet – de opstår for eksempel når vandrør eller andre vandinstallationer springer eller får større lækager, ved skybrud eller stormflod og består af store mængder vand i løbet af ganske kort tid. Denne form for vandskader opdager du for det meste hurtigt, og her skal du gerne reagere med det samme.

Vandskader i form af fugtskader, der opstår på grund af f.eks. langsomt smeltende fygesne, små lækager og utætte vådrumsmembraner kan være sværere at opdage, men kan ofte ses på misfarvninger af loft, væg eller gulv samt tapet og maling, der løsner sig eller buler. Vægge kan være kolde og fugtige at røre ved og der kan lugte ubehageligt. Denne form for skader bør du også reagere på så hurtigt som muligt – og Skadeservice Danmark håndterer også fugtskader.