Skimmelsvamp

skimmelsvamp_624x468

Skimmelsvampsanering

Skimmelsvamp ser ikke godt ud og kan være farligt for dit helbred. Derfor er det vigtigt at undgå angreb af skimmelsvamp og agere hurtigt, når der konstateres skimmelsvamp i en bygning. Skimmelsvampsanering skal udføres af professionelle for at sikre et bedre indemiljø og korrekt fjernelse af svampeangrebet. Vores ansatte er professionelt uddannede til at håndtere skimmelsvampe og har lang erfaring med at håndtere skimmelsvamp sikkert i private boliger, firmaejendomme og offentlige institutioner. Skadeservice Danmark foretager en række tests for at vurdere omfanget af skimmelsvampeangreb og hvordan saneringen skal foretages.

Hvad er skimmelsvamp?

Der findes skimmelsvampe overalt i naturen, hvor de indgår som en naturlig del af kredsløbet. De fleste skimmelsvampe er ikke farlige for mennesker, og de skadelige bliver kun problematiske, hvis de begynder at vokse i bygninger og boliger. Der findes mellem 12-14 skimmelsvampe, der kan vokse i boliger og som er kendt for at give ubehag, og kun tre stykker, der kan producere svampetoksiner, der kan give ubehag og forværrer indeklimaet.

Der vil næsten altid være sporer af skimmelsvamp i luften i vores boliger, da skimmelsvampe findes overalt i naturen. De fleste skimmelsvampe er ikke farlige for mennesker, og sporerne kan ikke vokse i bygninger, medmindre der rigtige vækstbetingelser er til stede. Det er altid bedst at undgå at skimmelsvampene får gode vækstbetingelser ved at holde bygninger rene og tørre.

Er skimmelsvamp farligt?

Det er kun nogle typer skimmelsvampe, der er farlige – derfor bør du få foretaget tests af professionelle, der kan fastslå hvilken type skimmelsvamp, din bolig er angrebet af. Svampene frigiver stoffer og toksiner som mennesker kan reagere på. Det er dog ikke alle, der reagerer på svampene. Mellem 1-3% af befolkningen er decideret allergiske mod skimmelsvampe. Du behøver dog ikke at være allergisk for at reagere på svampene.

Skimmelsvampe kan fremkalde forskellige symptomer som irriterede slimhinder, åndedrætsbesvær, hudkløe, hovedpine og koncentrationsbesvær.

Der kan ikke fastlægges præcist hvilke mængder skimmelsvampe, der kan være sundhedsskadeligt. Der er nemlig forskelligt fra person til person, hvor kraftigt de reagerer på svampene.

Vi fjerner skimmelsvamp

Større skimmelsvampeangreb skal bekæmpes af professionelle. Hvis din bolig har skimmelsvampe på områder over en kvadratmeter i brugsområder, regnes det for et større angreb. Oplever du skimmelsvampeangreb på over 20 x 20 cm kan det være en god idé at få besøg af en professionel for at konstaterer hvilken type svamp, der er tale om, og hvorvidt der er angrebet  større områder, der ikke er synlige. Skimmelsvamp kan brede sig langt bag tapeter, fodpaneler m.m. før det bliver synligt på overfladen.

Skimmelsvampe kan også være farlige at håndtere og sporer kan blive spredt ud i boligen hvis angrebet ikke håndteres korrekt. Behandlingen kræver professionelt udstyr, og viden om bekæmpelsesmidler, der kan være skadelige , hvis de bruges forkert.

Hos Skadeservice Danmark udfører vi en række tests for at konstatere hvilken type skimmelsvamp, der er tale om og bedømme omfanget af angrebet. Derefter vurdere vi hvilken afrensningsmetode der er bedst og billigst for at komme skimmelsvampen til livs. Typisk kan en specialsuger med efterfølgende afrensning med specialvæsker være tilstrækkeligt.

Alle opgaver afsluttes med en fyldestgørende rapport med fotodokumentation af skimmelangrebet, hvilket mange har brug for i relation til eventuelle forsikringssager.

Vi giver et uforpligtende tilbud

Vil du have professionelle ud for at teste og fjerne din skimmelsvamp? Kan du få et uforpligtende tilbud ved at ringe på telefon 70 112 112 eller udfylde vores formular.

Det kan du selv gøre for at undgå skimmelsvamp

Forebyggelse er langt bedre end bekæmpning når det drejer sig om skimmelsvamp.

Skimmelsvamp kræver organisk materiale, fugt og ilt for at vokse. Du kan ikke undgå organisk materiale og ilt, men du kan sørge for, at der ikke er fugt nok til at svampene kan gro. Den høje luftfugtighed kan opstå i vådrum, køkkener, ved kuldebroer, hvor der opstår kondens,  lækkende vandrør, og dårlig isolering.

Undgå at producere for meget fugt:

 • Tænd for emhætten når du laver mad.
 • Undgå at tørre tøj indendørs.
 • Luft ud i badeværelset og tør efter med en svaber.
 • Hold øje med fugtskader, radiatorer og vandforbrug. Hvis radiatoren lækker, skabes det fugt i boligen. Ligeledes kan pludselig øget vandforbrug tyde på lækkende vandrør.
 • Hold øje med at nedløbsrør og tagrør er tætte.
 • Fjern kondens på vinduer o.l.

Luft ud og sørg for luftcirkulation

 • Luft ud mindst tre gange om dagen
 • Undgå kolde områder i boligen, hvor der kan danne sig kondens.
 • Undgå at sætte møbler helt op ad kolde ydervægge.

Gør rent

 • Gør grundigt rent med jævne mellemrum, særligt i køkken og på badeværelset – gerne mindst en gang om ugen.
 • De fleste små og overfladiske skimmelsvampeangreb kan ofte fjernes med almindelig vand og sæbe. Svampe- og bakteriedræbende midler, rengøringsmidler med klor o.l. bør ikke bruges til jævnlig rengøring.