Håndtering af løsøre

loesoere_haandtering_624x468

Håndtering af løsøre

Når skaden er sket, er der ofte behov for, at løsøre flyttes fra skadestedet hen til rengøring og opmagasinering, indtil det kan returneres igen. Skadeservice Danmark har 25 års erfaring i at løse denne slags opgaver.

Døgnet rundt er Skadeservice Danmark parat til at rykke ud når skaden opstår.

Vi begrænser skaden på bygninger og indbo
Med den rigtige håndtering fra starten kan meget indbo bevares, så man undgår, at minder og store værdier går tabt eller bliver angrebet af skimmelsvamp

Hvis inventar, ejendele, indbo etc. er skadet har Skadeservice Danmark flere muligheder for håndtering og redning af mest muligt. Alt løsøre der kan reddes – skal reddes!

Hvis løsøret er slemt beskadiget, vil dette blive frasorteret allerede på skadestedet sammen med taksator. Vores fokus er at redde mest muligt og spare omkostninger i processen. Hvis løsøre skal flyttes fra skadestedet til et af vores servicecentre, bliver det fotograferet og registreret inden det forsigtigt pakkes i kasser.

På vores servicecentre har vi opstillet vaskelinjer, der betjenes af specialuddannet personale, som fjerner/renser for sod, skidt, lugt, vasker tøj, tørrer genstande – således at alt bliver klar til brug igen. I de tilfælde hvor alt løsøre er beskadiget, har vi ressourcer til meget hurtig håndtering af ejendele/løsøre, hvis det ønskes.

Ved storskader, hvor meget store mængder løsøre skal håndteres, har vi erfaring med at oprette lokale akutlagre, således at løsøret kan være tæt på skadelidte. Her bliver der etableret mobile vaskelinjer, således at løsørerengøringen foregår hurtigst muligt.