Brand- og sodskader

brandskader_624x468

Brand- og sodskader

Skadeservice Danmark rydder op og gør rent når en brand har hærget. Vi klarer hele processen fra første afsikring af bygningen til den afsluttende lugtsanering.

Vi har døgnvagt og akuttjeneste – og vi kan være hos dem indenfor 60 minutter.

Vores veluddannede personale er vant til håndtering af PVC-holdige materialer. Via særlige teknikker kan vi måle klorid-indholdet på stedet, og sikre den rette håndtering af inventar og løsdele.

Sodskaderne håndterer vi med stor professionalisme, således at overfladerne rengøres mest effektivt og lugtgener fjernes hurtigst muligt. Dette udføres via vores specielle materialer og midler, som effektivt klarer opgaven – endda med hensyntagen til miljøet.

Lugtsanering af ét af vores specialer. Vi bruger forskellige lugtsaneringsmetoder alt efter bygningens konstruktion, inventaret m.v.

Skade på inventar og løsøre transportere vi til vores servicecentre, hvor alle dele håndteres med største forsigtighed. Særligt kostbart inventar og IT udstyr håndteres af vores specieluddannede personale.