Radon

radon_624x468
radon2_624x468

Radon

Radon er en naturlig, radioaktiv gasart, som kan forårsage lungekræft. For dig som boligejer er radon et problem, fordi gasserne siver op fra undergrunden og ind i dit hus, hvor det forurener indeklimaet.

Radon er en radioaktiv luftart, der forekommer naturligt og dannes af grundstoffet radium i undergrunden. Radon er kræftfremkaldende hos mennesker og kan trænge ind i din bolig, hvis den ikke er sikret imod radongassernes indtrængen. Det sker fx igennem utætheder i boligens konstruktioner mod jord, såsom gulve og kældervægge.

Først og fremmest er det en god idé at få målt radonniveauet i første omgang, så du ved, hvor stort problemet er. Ud fra målingen er det nemmere at vurdere, hvad du kan eller bør gøre for at mindske radonniveauet i inde luften. Men dine muligheder for at få nedbragt niveauet afhænger også af din boligs beskaffenhed.

 

Radonsug
Et radonsug sænker lufttrykket under gulvkonstruktionen i det lag af grus, sand eller tilsvarende materiale, som gulvkonstruktionen i din bolig evt. er placeret på. Suget kræver oftest, at der findes et kapillarbrydende lag under gulvkonstruktionen, før det har en effekt.

Et sug kan også være aktuelt, hvis du har jordforurening på din grund, da det ikke blot reducerer mængden af radon, men i det hele taget reducerer mængden af skadelige jordgasser, der kan trænge op i boligen.

Kan et radonsug fjerne radon helt?
Et radonsug kan reducere mængden af radon i din bolig, men aldrig fjerne gasserne helt, da radon findes naturligt i vores omgivelser.

Idealet er at få nedbragt radonindholdet i inde luften til under 100 Bq/m3, som det står skrevet i bygningsreglementet og anbefales af Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Så har du kælder eller krybekælder, er det vigtigt at ventilere de. Men vær opmærksom på sommerkondens, som kan give fugtproblemer.

Du kan afhjælpe fugtproblemer ved at anvende mekaniske ventilatorer, som skaber et lavere lufttryk i forhold til de øvrige etager. Vær her opmærksom på, at en mekanisk ventilator også vil give et lavere lufttryk i forhold til jorden omkring kælderen eller krybekælderen. Dette afhjælpes med en krybekælder affugtning i samarbejde med radonsug, bonus, bedre indeklima i selve boligen.