PCB-sanering

pcb_sanering_624x468

PCB-sanering

PCB (Polychlorerede Biphenyler) er en gruppe af kemiske stoffer, som er farlige og oversete. PCB blev fra 1950 til 1976 anvendt som tilsætningsstoffer til fugemasser, thermorudelim og betonmaling, samt til væsker i kondensatorer m.v. Da PCB fordamper og vandrer gennem porøse materialer, kan det f.eks. forekomme i beton, mursten og trærammer, der grænser op til fuger eller thermorudelim, der indeholder PCB.

Siden 1986 har al anvendelse af PCB været forbudt i Danmark. En rapport om PCB og sundhed, som Miljøstyrelsen udsendte i 2009, har sat ny fokus på emnet.

PCB er sundhedsskadeligt. Det øger bl.a. risikoen for kræft, det nedbrydes kun langsomt, og det ophobes i fødekæden.

Dansk Asbestforening har udgivet en PCB-vejledning, hvor du kan læse om PCB, prøvetagning og analyse for PCB, PCB-sanering m.m.

Skadeservice Danmark tilbyder komplette løsninger for håndtering af PCB.

Håndtering

• Prøvetagninger og registrering af PCB indhold i fuger, termoruder, maling m.v.
• Handlingsplan for sanering af registrerede PCB forekomster
• Arbejdsmiljørigtig PCB-sanering indvendigt og udvendigt udføres af specialister
• Effektiv sikring mod spredning af PCB til omgivelserne under saneringen
• Sikker og korrekt håndtering af PCB-holdigt affald
• Komplet dokumentation af hele saneringsforløbet.

Ring derfor trygt til Skadeservice Danmark og få råd og vejledning om hvorledes fjernelse af PCB skal håndteres – vi er til for Dem.