Blysanering

blysanering_624x468

Blysanering

Blymaling er en overset fare i hverdagen – en problemstilling de færreste forholder sig til. Blymaling er yderst sundhedsskadeligt og skal behandles på den rigtige måde.

Det er et krav fra Arbejdstilsynet, i forbindelse med en renovering, at overfladen af vægge som skal nedrives eller på anden måde gennembrydes, er registret i forhold til sundhedsskadelige stoffer, f.eks. bly.

Bly er blevet aktuelt i forbindelse med byggeri inden for meget kort tid og ses specielt i renoveringer af ældre ejendomme og i medierne.

I forbindelse med en renovering og nedrivning af vægge og mure med blymaling, er det vigtigt at materialet bliver behandlet med forsigtighed og af folk med den rigtige ekspertise. Blymalingen bliver først farlig i det øjeblik den skaller, støver eller på anden måde kan optages igennem luftveje eller ved at “spise” støvet.

I tilfælde hvor dette bliver en risiko, skal malingen afrenses og alle partikler skal fjernes. Dette sker oftest ved sandblæsning med en efterfølgende fuldstændig rengøring og deponering af alt affald fra området.

Alt arbejde udføres i et afgrænset rum med tætsluttende skærmvægge, hvor der er undertryk og konstant luftskifte. Alt arbejde inde i området udføres med specielle åndedrætsværn og specielle dragter.

Alt byggeaffald skal på deponi, hvis indholdet af bly er over 40 mg/kg (i Københavns Kommune).

Oftest kan man via en gennemtænkt projektering af arbejdet, minimere omkostningerne ved saneringen, således at alt maling ikke skal fjernes. Kontakt derfor trygt Skadeservice Danmark for korrekt rådgivning og hjælp i forbindelse med håndtering af Deres opgaver med fjernelse af bly.