Servicenormen

servicenormen_624x468

Servicenormen

Hvad betyder Servicenormen?
Servicenormen er en væsentlig del af medlemskabet af arbejdsgiverforeningen: SBA (Servicebranchens arbejdsgiverforening) under Dansk Industri.

Medlemsvirksomhederne skal leve op til Servicenormen, og efterleve denne i alle dets facetter for at være medlem af SBA.

Servicenormen ”kræver” at virksomhederne skal opfylde en række specifikke krav. Disse krav tager udgangspunkt i at virksomheden arbejder og agerer moralsk og etiks korrekt i alle samarbejdets faser, herunder bla:

  • Overholdelse af overenskomst.
  • Kvalitetssikring og kvalitetsstyring af det udførte arbejde.
  • Udførlig miljøpolitik med Focus på økologimærkede produkter.
  • Tilfredsstillende arbejdsmiljø, med udgangspunkt i arbejdsmiljøuddannelsen.
  • Udførlig personalepolitik inkl. uddannelse.
  • Offentlige og standardiserede underleverandører aftaler.
  • Økonomiske attester.
  • Tilfredsstillende forsikringsvilkår.

Der er i alt 7 hovekrav i servicenormen, som i sin helhed kan læses her:
https://sba.di.dk/service_normen/pages/servicenormen.aspx

Udførelse af sort arbejde eller brug af illegal arbejdskraft eller tvivlsomme underleverandører er helt uacceptabelt.

Hvis en virksomhed ikke lever op til Servicenormen, fører det til en omgående eksklusion fra SBA.

Servicenormen bliver løbende udviklet og kontrolleret i samarbejde med Dansk Standard og alle virksomheder bliver løbende auditeret.

Skadeservice Danmark efterlever alle godkendelseskrav i Servicenormen og har derfor forpligtet sig til at levere kvalitetsydelser, baseret på klart definerede normer og metoder i henhold til Servicenormen.

Servicenormen sender et signal til omverdenen om, at Skadeservice Danmark ønsker at være en del af den seriøse og troværdige del af servicebranchen.