Service Danmark overtager aktieandele i Clean Tech

Service Danmark overtager aktieandele i Clean Tech
11
sep

Med købet af Clean Tech A/S gældende pr. 1. september 2018 bliver Service Danmark A/S førende indenfor alle former for specialrengøring, herunder rengøring af tankstationer og vaskehaller.

Med overtagelsen af Clean Tech tager Service Danmark endnu et skridt i retning mod at blive branchens foretrukne leverandør indenfor facaderengøring og overfladebehandling, samt rengøring og vedligeholdelse af tankstationer og vaskehaller, afrensningsopgaver og fjernelse af graffiti på landsplan.

Service Danmark har gennem længere tid søgt efter en kompetent og professionel partner indenfor dette serviceområde. Dette er nu lykkedes.

Service Danmark er i forvejen indehaver af den landsdækkende afrensningsvirksomhed: Spray Away, som udfører tilsvarende opgaver.

Med samarbejdet og optimering af synergier mellem Clean Tech A/S og Spray Away A/S, er begge virksomheder yderligere rustet til at levere specialydelser af højeste kvalitet, og det styrker vores samlede markedsposition”, siger Birger Kuntkes – der ligeledes glæder sig til samarbejdet med nye kunder og dygtige medarbejdere.

Både Clean Tech og Spray Away vil fortsætte som selvstændige selskaber og under samme navn, CVR-nummer og telefonnummer, som hidtil og vil indgå i et naturligt partnerskab under Service Danmark koncernen.

Det samlede ”afrensnings-setup” under Service Danmark koncernen, betyder at vores samlede flåde af afrensningsvogntog nu er mere end 40 køretøjer.

I Clean Tech vil den hidtidige ejer Bjarne Andersen fortsætte som salgs- og kundeansvarlig, og Claus Bastrup vil få det overordnede driftsansvar for begge virksomheder. Begge vil indgå i den samlede ledelse i koncernen.

Virksomheden vil pr. 01.10.2018 flytte til Service Danmarks hovedkontor på adressen: Produktionsvej 8-10, 2600 Glostrup.

Da muligheden for at indgå i et strategisk samarbejde sammen i Service Danmark opstod, kunne vi hurtigt konstatere, at det ville være et rigtig godt match.

Jeg ser det, som en spændende rejse for os alle i Clean Tech A/S – derfor slog vi også til, da vi fik muligheden – og vi glæder os til at arbejde ”side om side” på et endnu stærkere fundament, således vi fremadrettet kan skabe endnu bedre resultater til glæde og gavn for vores kunder”, konstaterer Bjarne Andersen.

Service Danmark består i forvejen af følgende landsdækkende servicevirksomheder:

  • Vagtservice Danmark
  • Skadeservice Danmark
  • Rengøringsservice Danmark
  • Spray Away


For yderligere kommentarer kontakt:

Birger Kuntkes, Service Danmark A/S, +45 25509000

Bjarne Andersen, Clean Tech A/S, +45 40426080

Claus Bastrup, Spray Away A/S, +45 51178950