Personalepolitik

personalepolitik2_624x468

Personalepolitik

Skadeservice Danmark lægger afgørende vægt på en kvalificeret og ansvarlig personalehåndtering. Vi beskæftiger mere end 300 medarbejdere og er således en større aktør på arbejdsmarkedet, hvilket indebærer et stort ansvar for at opretholde en entydig og bæredygtig personalepolitik.

I lighed med vores overordnede miljøpolitik, bruges personalepolitikken udadtil som medie til at beskrive vore personaletiltag overfor kunder og myndigheder.

Indadtil anvendes personalepolitikken som grundlag for vores samlede personalehåndtering, herunder rekruttering, uddannelse og arbejdsmiljø.

Som supplement hertil beskriver personalepolitikken, hvordan vi håndterer socialt ansvar, herunder integration af socialt udsatte personer samt forhold vedrørende ”Det Rummelige Arbejdsmarked”.

Personalepolitikken revideres successivt i overensstemmelse med samfundsmæssige krav og arbejdsmarkedets udvikling.

Skadeservice Danmark er medlem af RSBA – Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening og har derigennem overenskomst med 3F samt Sanitørernes Hovedorganisation.