Miljøpolitik

miljoepolitik_624x468

Miljøpolitik

Skadeservice Danmark tillægger det globale miljø samt arbejdsmiljøet for vores medarbejdere afgørende betydning. Derfor har vi udarbejdet en officiel miljøpolitik, som beskriver alle dele af vores miljøtiltag samt den miljøhandlingsplan, som ligger til grund for virksomhedens aktiviteter.

Miljøpolitikken indgår som bilag i tilbudsgivning, hvor den formidler budskabet om en ansvarlig omgang med miljøet, samt som en del af vores interne uddannelsessystem, hvor vores medarbejdere undervises i korrekt håndtering af miljøskånsom kemi, remedier og metodik.

Det påhviler desuden hele vores organisation at bruge miljøpolitikken som reference i dagligdagen – hvad enten det drejer sig om indkøb, tilbudsgivning eller indførelse af ny metodik.

Miljøarbejde er et progressivt forløb, som hele tiden kræver revision af hidtidige opfattelser, hvilket gør, at vi jævnligt og minimum to gange årligt, reviderer miljøpolitikken.