Kvalitetssikringssystem

kvalitetssikring_624x468

Kvalitetssikringssystem

Skadeservice Danmark har udviklet et kvalitetssikringssystem, som dækker alle produktionsled i virksomheden – fra salg til daglig drift.

KvalitetsStyringsManualen danner grundlag for det system, der anvendes i hele organisationen og udgør en grundlæggende del af vort uddannelsessystem.

Gennemførelsen af kvalitetsstyringsprocedurerne sikres ved hjælp af en række redskaber, som benyttes af kvalitetsinspektørerne i virksomheden ved igangsætning, styring, kontrol og resultatfastholdelse.

Kvalitetsstyringssystemet er IT-baseret, for at sikre kontinuitet og ensartethed. Ved at anvende IT til overvågning og registrering samt kvalitetsbedømmelse, undgås uønsket vilkårlighed i prøveudtagning og bedømmelse.

Procedurerne for kvalitetsstyring opdateres successivt for til stadighed at leve op til de krav, som stilles. Kvalitetsstyringssystemet er implementerbart med officielle kvalitetsnormer, herunder kvalitetsstandarden DS/INSTA 800, som fortrinsvis anvendes ved udbud af større offentlige rengøringsentrepriser.

Vi er bevidste om, at udfaldet af vores daglige indsats til stadighed afhænger af vores holdning til arbejdets udførelse. Derfor gør Skadeservice Danmark en vedvarende indsats for at sikre, at vi – som minimum – leverer den kvalitet, som vi har lovet.