Når skaden er sket

naar_skaden_er_sket

Fem brugbare råd når skaden er sket

Alle skader, herunder vand-, brand- og stormskader, kræver hurtig og effektiv indgriben for at minimere følgeskaderne.

Skadeservice Danmark har samlet 5 gode råd, som kan hjælpe alle gennem en uventet skade.

1: Tag initiativet:
Vurdér altid situationen meget specifikt ud fra følgende parameter:

Kan du selv håndtere skaden ved optørring / opsugning eller lignende?
Er der forekomst af skimmelsvamp?
Er der behov for at slå alarm, eller skal der udføres undersøgelser inden beslutning om det videre forløb?
Er der i ejendommen børn, voksne eller dyr, som er særligt udsatte for gener?
Hvem skal involveres (familie, forsikring, udlejer, naboer m.v.)?
Udfærdig straks en nødplan for, hvem håndterer hvad i de første dage – og hvad der skal gøres på længere sigt?

2: Ved den mindste tvivl – kontakt eksperter:
Det er kun uddannede fagfolk kan vurdere skadernes samlede omfang og årsag. Den helbredsmæssige risiko bør den enkelte ikke have ansvaret for!

Du bør hurtigst muligt kontakte f.eks. bygningsteknikere i kommunen, rådgivende ingeniører, embedslæger, arbejdsmedicinsk klinik, Arbejdstilsynet eller firmaer med speciale i at undersøge og fjerne skimmelsvampene.

3: Skriv altid ned hvad der sker – dag for dag:
Skriv dagbog om begivenhederne, herunder alle samtaler, møder og aftaler – herunder sygdom og sygefravær m.v. Alle disse informationer kan være behjælpelige i den videre dokumentation og beskrive hvad der reelt skete. Dette er vigtig da processen ofte er meget længevarende end først antaget og det kan være svært at huske i detaljer uger og måneder senere. Dagbogen er uvurderlig når det endelige regnestykke skal gøres op – og skaber altid det nødvendige overblik.

4: Gem altid – alting:
Smid aldrig beskadigede genstande ud, før forsikringsselskabets taksator eller andre ansvarlige har set dem. Det er uhyre vigtigt at din evt. erstatningssag er afsluttet før udsmidning. Foretag altid fotografering af alle detaljer.

5: Er det mere end du selv kan klare?
Ved  skader på løsøregenstande eller i bygninger vil du altid kunne få hjælp ved at ringe til Skadeservice Danmark – vi råder over mandskab, kompetencer og grej til at rykke ud omgående – døgnet rundt, året rundt og landet rundt.

Yderligere information:
Du er altid velkommen til at kontakte Skadeservice Danmark, hvis du har brug for flere informationer.
Vi sidder klar døgnet rundet på tlf. 70 112 112.