Gode råd om skimmelsvamp

gode_raad_om_skimmelsvamp

10 gode råd om skimmelsvamp

I Skadeservice Danmark har vi mange års erfaring i – og stor erfaring med – sanering af bygninger og løsøre for bla. skimmelsvamp.

Skadeservice Danmarks afdeling for fugt- og indeklima løser daglig opgaver med fugt, skimmel og andre indeklimaudfordringer.

Gennem årene, er vi blevet stillet mange spørgsmål om skimmelsvamp – og de 10 hyppigst stillede spørgsmål får du her, enten som svar eller vejledning om:

1. Er det farligt?
I sjældne tilfælde kan skimmelsvamp føre til astma- og allergiske reaktioner, som kendes fra andre svampeangreb, pollen eller græs.
Det afhænger af, hvilken skimmelsvamp bygningen er angrebet af og i hvilket omfang. Vi henviser til rådgivere med biologisk og byggeteknisk viden.

2. Hvad er symptomerne?
Man kan reagere på mange måder. De mest almindelige symptomer er, at slimhinderne og luftveje bliver irriterende – også hovedpine og koncentrationsbesvær kan i sjældne tilfælde forekomme.
Kontakt altid lægen, hvis du er det mindste i tvivl.

3. Utilpas – skyldes det skimmelsvamp?
Kontakt altid din læge, som evt. kan tage en blodprøve og klarlægge årsagen.

4. Hvor kommer skimmelsvamp fra?
Skimmelsvamp findes overalt i naturen. Skimmelsvamp vokser hvis der er fugt, og derfor bør fokus i den første fase altid være på eventuelle fugtproblemer.
Opdages et angreb, kan det have flere årsager: Det kan være en fejl i bygningens konstruktion, eller en rørskade – eller helt simpelt: At der ikke udluftes tilstrækkeligt.

5. Hvorfor har vi fået skimmelsvamp?
Som nævnt kommer skimmelsvamp, hvis der er fugtigt. Hvis der er misfarvninger af overfalder er det et tegn på skimmeangreb og det skal undersøges nærmere hvor fugten reelt stammer fra.
Utilstrækkelig udluftning nævnes ofte som den store synder, men det er ikke altid årsagen!

6. Kan jeg selv fjerne skimmelsvamp?
Hvis der er tale om et lille angreb på overfalden der tåler afvaskning, kan det behandles med Rodalon, som kan købes de fleste steder.
Angrebet kan gentage sig, og det kan være nødvendigt med flere behandlinger.

7. Sidder skimmelsvamp også på legetøj, møbler og andet inventar?
Svampesporer og fragmenter sætter sig i tekstiler og polstermøbler, og hovedparten af disse partikler kan fjernes ved bankning og støvsugning med HEPA-filter. HEPA-filter er et microfilter, der opsamler selv fine partikler i stedet for at sende dem ud i rummet igen som almindelige støvsugere
normalt gør.

Legetøj med glatte overfalder, f.eks. legoklodser, trælegetøj og plastlegetøj – kan vaskes og bruges igen. Derimod må stofdyr og dukker med hår, som ikke tåler vask holdes væk fra børn og omgående kasseres.

8. Hvordan fjerner jeg lugten fra skimmelsvamp?
Hvis tøjet lugter og har været udsat for svampesporer, kan det vaskes på helt normal vis.

9. Hvorfor arbejdes der med maske ved fjernelse af skimmelsvamp?
Det ser altid drabeligt ud når der renses for skimmelsvamp. Men vores medarbejdere udsættes dagligt for store mængder af svampesporer, fragmenter og gasser, som reelt kan udgøre en sundhedsrisiko.

Under arbejdet hvirvler de op i sporer, som typisk er i store og koncentrerede mængder. Derfor følger vi selvfølgelig de sikkerhedsregler og retningslinjer der er fastsat for sanering for skimmelsvamp.

10. Dokumentation for at skimmelsvamp er fjernet?
Skadeservice Danmark foretager løbende stikprøvekontrol under saneringsforløbet. Der bliver tilknyttet en ekstern konsulent/rådgiver til opgaven, således at en uvildig person/virksomhed, kontrollerer vores sanering.

Dermed opnår vi og vore kunder den største sikkerhed og tryghed. Hvis der er opstået tvivl om omfanget af skimmelsvampangrebet eller det generelle indeklima tilbyder Skadeservice Danmark at udfærdige en indeklimarapport, der giver overblik over indeklimaet og indeholder en vurdering med forslag og anbefalinger samt tilbud på udbedring.

a. Vi undersøger:
Temperaturen
Relativ luftfugtighed
For skimmelsvamp
Fugt i materialer og konstruktioner

b. Vi tager hånd om og foreslår:
Affugtningsløsninger
Gennemfører løsninger
Dokumenterer løsninger

c. Via vores rapport får De totalt overblik over indeklimaet, herunder:
Optimal affugtning
Dokumentation for affugtningens forløb
Dokumentation af effekten af saneringen

d. Fordele er:
Hurtig sagsbehandling
Synlighed i økonomi i hele sagsforløbet
Overblik over udbedringen/saneringen

Yderligere information:
De er altid velkommen til at kontakte Skadeservice Danmarks fugt- og indeklimakonsulenter, hvis De skulle have spørgsmål eller opgaver, vi kan være behjælpelige med.

Kontakt os venligst på tlf. 70 112 112, eller mail kundeservice@skadeservice-danmark.dk.