CSR politik

CSR_politik2_624x468

Skadeservice Danmark
– en ansvarlig virksomhed

Vi tror på værdien af Corporate Social Responsibility (CSR)

Hos Skadeservice Danmark er vi bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar. Vi ønsker at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi viser omtanke for mennesker og miljø, og derved engagerer os i det samfund, vi er en del af. Derfor har vi lavet en CSR-politik, der tager udgangspunkt i mennesker og miljø – det er vores vigtigste ressourcer, og der hvor vi kan bidrage positivt til samfundet.

Mennesker – kommer i alle former, farver og aldre, og er det enkeltstående element der tilfører virksomheden størst værdi. Vi ønsker derfor at gøre en særlig indsats med henblik på integration af alle udsatte grupper, eksempelvis seniorer, indvandrere og socialt udsatte unge. Skadeservice Danmark tilbyder derfor ansættelse under særligt gunstige vilkår for disse grupper, eksempelvis ved:

 • Oprettelse af fleksible deltids stillinger
 • Særlig instruktion og oplæring, herunder mentor ordning
 • Arbejdsfrihed ved modtagelse af f.eks. dansk undervisning

Miljø – Skadeservice Danmark har besluttet, langt overvejende – og som minimum til alle daglige arbejdsprocesser – at anvende kemikalier til rengøring og andet arbejde, som lever op til følgende normer:

 • Kemien skal være certificeret i overensstemmelse med uvildig miljøkontrol, eksempelvis med det nordiske miljømærke Svanen
 • Kemien skal kunne anvendes uden brug af varmt vand
 • Kemien skal være produceret af en leverandør, der har formuleret og efterlever en miljømæssigt ansvarlig produktionsprocedure og være certificeret med en officielt anerkendt miljøstandard, eksempelvis ISO 14.001 eller EMAS

Ved den daglige brug af rengøringskemi, skal følgende retningslinjer desuden altid efterleves:

 • Overdosering må ikke forekomme
 • Forskrifter på datablade / produktinformationer skal altid og uden forbehold efterleves
 • Der skal altid anvendes den mildeste kemi til opgaven
 • Spild af kemi bør undgås
 • Der skal anvendes metodik og kemikalievalg, som tilgodeser miljøet mest muligt, dog uden at reducere det aftalte kvalitetsniveau